Ceník jazykové školy Skyline pro firmy a pro veřejnostKurzy angličtiny pro veřejnost


Skupinka 4-5 osob

=> 210 Kč / 90min. / osoba

Skupinka 3 osob

=> 270 Kč / 90min. / osoba

Skupinka 2 osob

=> 420 Kč / 90min. / osoba

Individuální výuka

=> 780 Kč / 90min. / osoba

Firemní výuka

=> dohodou


U individuální výuky a 2členné skupinky
možnost připojení 1 rodinného příslušníka zdarma
Platba se provádí na studijní období předem, buď v hotovosti nebo převodem na BÚ 270469087/0300 u ČSOB


  • Platba se provádí předem na studijní období (trimestr) a kurzovné se v případě nepřítomnosti nevrací. U individuální výuky je třeba se omluvit 48 hodin předem, aby mohl být sjednán náhradní termín výuky. Jinak kurzovné propadá.
  • Zruší-li výuku poskytovatel, vrací posluchačům zaplacené kurzovné v rozsahu neuskutečněné výuky nebo dohodne náhradní termín.


Sleva našim věrným studentům:


Studenti registrovaní alespoň 1 rok

=> 10%

Studenti registrovaní alespoň 3 roky

=> 15%Kurzovné zahrnuje

Školné (kurzovné), fotokopie výukových materiálů a ostatní administrativní výdaje,
nájemné učeben a příslušenství včetně poplatků za energie
nezahrnuje: učebnice